Pravidla

ÚVOD

 • Tato pravidla navazují na propozice a specifikují některé jejich oblasti.
 • Běžci budou se všemi pravidly seznámeni před startem závodu. Pravidla budou zároveň zveřejněna v elektronické týmové brožuře, kterou obdrží kapitáni před startem závodu.
 • Kapitán je povinen vyplnit soupisku běžců a nahlásit jejich pořadí ve SportID nejpozději do 19.6. 2024
 • Výdej startovních balíčků probíhá v pátek 21. 6. 2024 od 16:00 do 20:00.
 • Zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek během závodu.
 • Hromadný start – všechny týmy startují v jeden okamžik.
 • Limit pro doběh týmů je stanoven na 24 hodin. Po tomto limitu již nebudou na trať vpuštěni žádní běžci.

Pořadí běžců

 • Běžci se střídají vždy po absolvování jednoho okruhu v předem stanoveném pořadí.
 • V případě, že tým není tvořen 4 nebo 8 běžci, musí někteří členové absolvovat okruhy za chybějící členy týmu.
 • Vždy je nutné respektovat pravidlo, že běžec nesmí běžet 2 okruhy za sebou.

Předávky štafety

 • Předávkou štafety se rozumí předání “štafetového kolíku” mezi běžcem, který doběhl okruh, a běžcem, který vybíhá na další okruh.
 • Předávky štafety probíhají v předávacím stanu, který se nachází v závodním centru.
 • Běžci si sami hlídají, kdy mají být připraveni v předávacím stanu.

Chování na trati

 • Běžci, kteří aktuální běží, jsou povinni nosit viditelně startovní číslo.
 • Běžci jsou povinni držet se značených tras jednotlivých okruhů.
 • V případě, že běžec zjistí, že opustil trasu, je povinen se na ni vrátit tam, kde ji opustil.
 • Běžci jsou povinni se na trasách chovat tak, aby neškodili přírodě a čemukoli jinému, co se v ní nachází. Např. odhazování odpadků na trasách je vnímáno jako výrazný prohřešek proti pravidlům.
 • Běžci se nemohou po trati pohybovat s doprovodem.
 • Není povoleno běžet se zvířaty.
 • Závěr poslední etapy (proběh koridorem a cílovou bránou) může absolvovat celý tým pohromadě.

Zranění člena týmu

 • V případě zranění člena týmu si běžci mezi sebou rozdělí neodběhnuté okruhy zraněného člena týmu. Neodběhnuté okruhy běží se startovním číslem původního (zraněného) člena štafety
 • Pokud zraněný běžec není schopen doběhnout aktuální okruh, musí jej doběhnout jiný člen týmu. Ten výměnu dorazí nahlásit do Race centra a po schválení výměny organizátorem vyráží z Race centra na trasu nahradit zraněného běžce. Od něj si musí vzít jeho původní startovní číslo a s ním okruh dokončit.
 • I v tomto případě je nutné respektovat pravidlo, že běžec nesmí absolvovat dva okruhy po sobě.

Povinná noční výbava

 • Běžci jsou povinni do večerních/nočních etap (od 21:00 do 6:00) používat povinnou noční výbavu.
 • Povinnou noční výbavou se rozumí čelovka a oblečení s reflexními prvky, případně reflexní kšandy, atd.

Penalizace, diskvalifikace

 • V případě porušení výše zmíněných základních pravidel může být tým penalizován dle závažnosti prohřešku. Prohřeškem se rozumí např. krácení trati, předávka mimo určený prostor pro předávku, odhazování odpadků na trati, nerespektování pokynů pořadatelů, rušení nočního klidu aj.
 • Závažnost přestupku vyhodnocuje pořadatel.
 • V případě opakovaného porušení pravidel může být tým diskvalifikován.
 • Při diskvalifikaci nemá tým právo na vrácení startovného.

 Obecná závodní pravidla platná pro všechny závody ze série Běhej lesy, včetně Týmovky, naleznete zde.

Závodní pravidla
 • Každý tým dostane 3 parkovací karty (pro osobní automobily), které může libovolně využít.
 • Parkovací karty obdrží kapitán týmu v rámci startovního balíčku.
 • Účastníci jsou povinni při parkování respektovat pokyny pořadatelů.
Příjezd a parkování
 • Pro každý tým bude vyhrazen prostor cca 100 m2, na kterém je možné postavit například 4 malé stany (pro 2 osoby) a party stan 3x3 m. Každý tým může se svým prostorem nakládat libovolně.
 • Check in pátek 21. 6. 2024 od 16:00.
 • Check out neděle 23. 6. 2024 do 15:00.
 • Před příjezdem do Kempu jsou týmy povinny si vyzvednout startovní balíček.
 • Informace k označení týmového zázemí/stanů budou součástí startovního balíčku.
 • Účastníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů.
 • Keramické toalety, sprchy a další soc. zařízení je možné využívat po celou dobu závodu.
Pobyt v Kempu Týmovky
 • Využívat elektrocentrály či jiné zdroje elektrické energie.
 • Rozdělávat volně oheň.
 • Všichni návštěvníci Kempu jsou povinni respektovat noční klid v době od 22:00 do 6:00.
 • Pro všechny účastníky platí povinnost udržovat pořádek v celém Kempu a zákaz odhazování odpadků.
 • Odhazování odpadků se bere jako přestupek proti pravidlům a tým může být penalizován.
V Kempu Týmovky není povoleno:
 • Pobyt v Zázemí a Kempu je pro každého člena doprovodu zpoplatněn 200 Kč/osoba na celý víkend.
Doprovod
 • Pravidla pro dětské závody Dr.Max a Charitativní běh naleznete zde.
Dětské závody a Charitativní běh

ZAKLÁDAJÍCÍ PARTNER

  Lesy ČR

HLAVNÍ PARTNEŘI

  Dr. Max
  Generali Investments
  ČEZ
  PENNY

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

  Craft
  Volvo
  Sportisimo

PLATEBNÍ PARTNER

  ČSOB + MasterCard

Oficiální dodavatelé

  Johnny Servis
  Žaket
  Onlinesystem
  TKF

PARTNEŘI

  CETIN
  Continental
  Česká mincovna
  Enervit
  ČHMÚ
  DB Schenker
  Caficko®
  Thule
  Royal Bay
  Boll

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  TV Nova

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  Kondice
  Hitrádio
  RUN Magazine
  Běhej
  Kam s dětmi
  Svět outdooru
  Drbna

HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

  Jihomoravský kraj
  Jihočeský kraj
  Středočeský kraj
  Moravskoslezský kraj
  Liberecký kraj
  kraj Vysočina
  Karlovarský kraj

Spolupracujeme

  Rozběháme Česko
  Trenujeme.sk
  Nova pomáhá
  Kudy z nudy
  Ukliďme Česko